top of page

ביקורים בבית הספר

ביקורי לימודים / הכשרה במוזיאון השואה בפורטו מתקיימים בימים שני עד שישי בין השעות 14:30 עד השעה 17:30

 

הכניסה חופשית ובכפוף להזמנה מראש באמצעות כתובת הדוא"ל שלנו

 

לבקשות יש לצרף את המידע הבא: מוסד חינוך מוסמך, גודל הקבוצה, שנת הלימודים

  

בשלב זה, שירותי החינוך שלנו לא יוכלו להדריך את הביקורים. עם זאת, המוזיאון תוכנן במדויק כך שמבקרים יוכלו לתפוס את התוכן בקלות, תמיד באמצעות שפה נגישה מאוד

0029-20210105-joao-bizarro-fotografia.jp
bottom of page