top of page

קורסי הכשרה

קורסי ההכשרה שמקדם המרכז לחינוך יהודי בפורטו נועדו לספק את הכלים הדרושים למורים של 
בתי ספר ציבוריים ופרטיים לתקשר, לשקף ולהפגיש את תלמידיהם עם נושאים כמו ההיסטוריה 
היהודית, השואה והאנטישמיות.
ב- 20 בספטמבר 2021 התקיים קורס חדש במוזיאון השואה, הקורס כלל עדויות של ניצולים: 
מרים ק. קסנוף התייחסה למסע הדרמטי של משפחתה מהונגריה לארה"ב שעברה בפורטוגל, 
וחלה לסמן, אם לאחד מבני הקהילה היהודית בפורטו, הייתה ניצולה במחנה הריכוז אושוויץ.
למורים הוצע לקריאה הספר "עשרה מיתוסים נגד היהודים״ שתוכנו וחשיבותו בהקשר ההיסטורי שלהשואה וההווה הוסברו בתחילת האירוע. 
קבלת הפנים התקיימה על ידי הקהילה היהודית של חברי מועצת המנהלים של פורטו, דארה גּפרי 
ומייקל רוטואל.
וניתנו הרצאות בנושאים: תפקיד האנטישמיות לפני השואה במהלכה ואחריה (מאת אסתר מוצּניק), גורלם של יהודים ממוצא פורטוגזי ביוון בתקופת השואה (מאת מרים עשור), חסידות אומות העולם 
(מאת הוגו ואז), אחד מארבעת חסידי אומות העולם הפורטוגזים – האב חואקים קאריירה 
(מאת אנטוניו מרוגּו), האב קריירה וערכים נוצריים (מאת האב חואקים סנטוס), מדינת ישראל 
ועל הקמת ALPI -איגוד הפורטוגזים הפורטוגזים לישראל (מאת מדלנה באראטה).
לאחר ארוחת הצהריים ביקרו המשתתפים במוזיאון השואה של פורטו ושוחחו עם מבקריו.  
הקורס הסתיים במסירת תעודות ההשתתפות ואיסוף משוב המשתתפים.

 

bottom of page