top of page

הכניסה כפופה לנהלי אבטחה.

בהתאם להנחיות מינהל הבריאות הכללי, יש לעקוב אחר הכללים הנוגעים לקיבולת המרבית של החלל (הכניסות יפעלו לפי צו ההגעה) וכל המבקרים חייבים לכבד את המרחק החברתי (2 מטר), שימוש במסכות חובה. וחיטוי ידיים בכניסה.


תנאי גישה וכללי ביקור:
1. אסור לצלם או לצלם בתוך המוזיאון, אלא אם כן הוסמך קודם לכן.
2. אסור לאכול, לשתות או לעשן בחללי המוזיאון.
3. מוזיאון השואה בפורטו הוא אנדרטה לזכר קורבנות השואה, ולכן השימוש בטלפונים ניידים אסור.
4. כבדו את קדושת המקום מבחינת לבוש, שפה, התנהגות וגילויי חיבה פומביים.
5. קטינים אינם רשאים להיכנס אם הם לא מלווים על ידי הוריהם, האפוטרופוסים או המורים.
6. חל איסור להיכנס עם בעלי חיים, למעט כלבי סיוע.
7. פעל לפי הוראות צוות המוזיאון.

bottom of page